Osoby, które ukończyły kurs poza OSK Piechocki, powinny okazać PKK.

Kategoria Kurs w OSK Piechocki Kurs w innym OSK
A, A2, AM 80 PLN 100 PLN
B 80 PLN 100 PLN
BE 100 PLN 120 PLN
C 120 PLN 150 PLN
CE 120 PLN 150 PLN