Osoby, które ukończyły kurs poza OSK Piechocki, powinny okazać PKK.

Kategoria Kurs w OSK Piechocki Kurs w innym OSK
A, A2, AM 80 PLN 100 PLN
B 70 PLN 80 PLN
BE 90 PLN 100 PLN
C 100 PLN 120 PLN
CE 100 PLN 120 PLN