Cena kursu: 2500 PLN

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Warunki uczestnictwa

  • 24 lata, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
  • 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Przebieg szkolenia

  • zajęcia teoretyczne – 30h ( 45min. )
  • praktyczna nauka jazdy – 20h ( 60min. )
  • egzamin wewnętrzny

Pojazd szkoleniowy: Yamaha MT 07

Rozliczenie kursu w przypadku przerwania szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne 10 PLN/h
  • zajęcia praktyczne 100 PLN/h