Cena kursu: 2500 PLN

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Warunki uczestnictwa

  • skończone 18 lat
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Przebieg szkolenia

  • zajęcia teoretyczne – 30h ( 45min. )
  • praktyczna nauka jazdy – 20h ( 60min. )
  • egzamin wewnętrzny

Pojazd szkoleniowy: Yamaha

Rozliczenie kursu w przypadku przerwania szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne 10 PLN/h
  • zajęcia praktyczne 100 PLN/h