Prawo jazdy kategorii A2

uprawnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Warunki uczestnictwa:

 • skończone 18 lat,
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne – 30 godzin (45 minut),
 • praktyczna nauka jazdy – 20 godzin (60 minut),
 • egzamin wewnętrzny.

Pojazd szkoleniowy: Yamaha.

Rozliczenie kursu w przypadku przerwania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 10 PLN za godzinę,
 • zajęcia praktyczne 100 PLN za godzinę.

Cennik

Jazdy doszkalające

Kategoria A2

 • 1h (60 min.) zajęć praktycznych

Cena:

120-150 zł
Rozpocznij kurs

Kurs podstawowy

Kategoria A2

 • Dostęp do platformy dydaktycznej
 • 20h (60 min.) zajęć praktycznych
 • Profesjonalne zajęcia z ratownictwa medycznego
 • Materiały dydaktyczne
 • Egzamin wewnętrzny

Cena:

3000 zł
Rozpocznij kurs

Rozpocznij swoją naukę

Zapisz się już dziś