Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem
  • czterokołowcem lekkim

Warunki uczestnictwa

  • skończone 14 lat
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Przebieg szkolenia

  • zajęcia teoretyczne – 10h ( 45min. )
  • praktyczna nauka jazdy – 10h ( 60min. )
  • egzamin wewnętrzny