Ukończony kurs kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Warunki uczestnictwa:

 • skończone 18 lat
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
 • posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę ( PKK )

Przebieg i zakres kursu:

 • zajęcia teoretyczne – 30h ( 45 min.),
 • praktyczna nauka jazdy – 30h (60 min.),
 • egzamin wewnętrzny.

Pojazd szkoleniowy: Kia Rio

Rozliczenie kursu w przypadku przerwania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 10 PLN/h
 • zajęcia praktyczne 120 PLN/h

Cennik

Jazdy doszkalające

Kategoria B

 • 1h (60 min.) zajęć praktycznych

Cena:

110-120 zł
Rozpocznij kurs

Kurs podstawowy

Kategoria B

 • Dostęp do platformy dydaktycznej
 • 30h (60 min.) zajęć praktycznych
 • Profesjonalne zajęcia z ratownictwa medycznego
 • Materiały dydaktyczne
 • Egzamin wewnętrzny

Cena:

3300 zł
Rozpocznij kurs

Rozpocznij swoją naukę

Zapisz się już dziś