Cena kursu: 3500 zł

Ukończony kurs kat. C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunki uczestnictwa

 • prawo jazdy kat. B
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Przebieg szkolenia

 • zajęcia teoretyczne – 20h ( 45min. )
 • praktyczna nauka jazdy – 30h ( 60min. )
 • egzamin wewnętrzny

Jeździmy samochodem marki MAN TGL 12.250 2015 r.