Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Szkolenie okresowe

Obowiązkowe szkolenia dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy.